DE GESCHIEDENIS VAN HOTEL OEPKES

Hoe oud is niet precies bekend. Maar ergens in de 19e eeuw is er in de De Ruyterstraat, toendertijd het Zwaansglop, begonnen met de verhuur van kamers aan gasten, die kortere of langere tijd op het eiland moesten verblijven. Marskramers, handwerkers, overheidsdienaren, zeevarenden, drenkelingen en een enkele badgast.

De oudst geregistreerde vermelding van het hotel is de aankoop in 1880 door de familie Kramer, van oorsprong eilanders, die na een emigratie avontuur naar Amerika, waren teruggekeerd. In 1882 kochten zij een drankvergunning , waarmee zij het schenken van drank als wel verkoop middels slijterij, veilig stelden. De familie Kramer-Kikkert heeft het hotel, toen Hotel "der Nederlanden" geheten, in 1906 aan de familie Oepkes verkocht. Twee generaties; Jan Theunis Oepkes en zijn vrouw en later hun zoon Theunis Jan met diens vrouw Jo Oepkes-Klijn hebben het hotel geëxploiteerd van 1906 tot 1965. Officieel heette het hotel nog steeds hotel "der Nederlanden", maar de naam werd in de volkmond al vrij snel "Oepkes". Het gebouw is in de loop der tijd her en der wel aangepast, maar in 1937 ging het hotelgedeelte geheel tegen de grond en bleef alleen het oude woonhuis aan de kerkzijde overeind. Voor het luttele bedrag van fl. 28,000,- stond er in de loop van dat jaar een gloednieuw hotel met de voor Terschelling allereerste centrale verwarming en op alle kamers warm en koud 'stroomend' water. Vanaf toen werd de naam van het hotel officieel veranderd in "Hotel Oepkes".

Daarna kwam de oorlog met al zijn beperkingen op reisgebied en voedselschaarste. Tot 1943 was de toestand vrij normaal, toen werd het hotel gevorderd door de bezetter en aan het eind van de oorlog in 1945 werd er ook nog een groep krijgsgevangenen opgesloten. Na deze donkere dagen volgde de wederopbouw. Langzaam maar zeker kwam het 'moderne' toerisme op gang. Vanaf eind jaren vijftig was het hotel verpacht aan familie de Jong, beter bekend als 'broer Konijn'. In 1965 werd het hotel te koop aangeboden. De familie van Veen, die in die tijd de directie voerde van hotel 'Paal Acht' aan het strand, wilde iets voor zich zelf en nam het huidige hotel over. De reeds wijd en zijd bekende naam "Oepkes" wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Na een paar jaar van diverse aanpassingen is in 1975 besloten het hotel grondig te verbouwen. Dit keer bleef echter het hotelgedeelte staan en gingen de woning, wat schuurtjes en een naast gelegen woning plat. In een half jaar tijd werd het oude hotelgedeelte geheel gerenoveerd, aangepast aan de eisen van brandpreventie en de tweede etage opnieuw ingedeeld. Aangebouwd werden toen ook een vleugel met een grote kelder, een keuken, het restaurantgedeelte en een aparte ontbijtzaal.

Op de 1e en 2e étage kwamen kamers met douche en toilet. Het gebouw werd qua grootte en aantal kamers twee keer zo groot en voor die tijd wederom het modernste hotel van Terschelling. Sinds 1997 heeft de oudste zoon van de familie, Rijk van Veen jr, het management voor zijn rekening genomen. In de afgelopen jaren zijn er wederom diverse aanpassingen en verbouwingen gepleegd om aan de eisen van de tijd te kunnen blijven voldoen.

Sinds 2000 is de vrouw van Rijk jr, Markéta, op Terschelling komen wonen. En met haar frisse inzicht is er in de laatste jaren een hoop gedaan om het geheel in een moderner jasje te steken, waarbij steeds getracht wordt om de gemoedelijkheid en de gezelligheid te bewaren.